Polaris

Polaris, Fridge & Freezer, We won’t be beaten on “Price” Call now for the best deals and freight prices Australia Wide, Call 9799 9911.
 •  
 • Polaris TRECO-01 1 SS Solid Door Bar Fridge

  Polaris TRECO-01 1 SS Solid Door Bar Fridge

  $3,159.00 + GST
  List Price $4,050.00
 • Polaris BT-01 1 SS Door Bench Freezer

  Polaris BT-01 1 SS Door Bench Freezer

  $3,510.00 + GST
  List Price $4,500.00
 • Polaris PCF 031/AFG 3 Tray Blast Freezer

  Polaris PCF 031/AFG 3 Tray Blast Freezer

  $3,744.00 + GST
  List Price $4,900.00
 • Polaris BT-02 2 Door Bench Freezer

  Polaris BT-02 2 Door Bench Freezer

  $4,056.00 + GST
  List Price $5,200.00
 • Polaris BT-03 3 Door Bench Freezer

  Polaris BT-03 3 Door Bench Freezer

  $4,758.00 + GST
  List Price $6,100.00
 • Polaris PBF 051/AF 5 Tray Blast Freezer

  Polaris PBF 051/AF 5 Tray Blast Freezer

  $5,070.00 + GST
  List Price $6,900.00
 • Polaris PBF 081/AF 8 Tray Blast Freezer

  Polaris PBF 081/AF 8 Tray Blast Freezer

  $6,474.00 + GST
  List Price $8,300.00
 • Polaris PBF 121/AF 12 Tray Blast Freezer

  Polaris PBF 121/AF 12 Tray Blast Freezer

  $9,048.00 + GST
  List Price $12,000.00
 • Polaris PBF 161/DF 16 Tray Blast Freezer

  Polaris PBF 161/DF 16 Tray Blast Freezer

  $10,842.00 + GST
  List Price $13,900.00